Building 82 Lê Thị Ngọc Gấm

 • Building 82 Lê Thị Ngọc Gấm
 • Building 82 Lê Thị Ngọc Gấm
 • Building 82 Lê Thị Ngọc Gấm
 • Building 82 Lê Thị Ngọc Gấm
 • Building 82 Lê Thị Ngọc Gấm
 • Building 82 Lê Thị Ngọc Gấm
 • Building 82 Lê Thị Ngọc Gấm
 • Building 82 Lê Thị Ngọc Gấm
 • Building 82 Lê Thị Ngọc Gấm
 • Building 82 Lê Thị Ngọc Gấm
 • Building 82 Lê Thị Ngọc Gấm
 • Building 82 Lê Thị Ngọc Gấm
 • Building 82 Lê Thị Ngọc Gấm
 • Building 82 Lê Thị Ngọc Gấm

Thi công phim cách nhiệt tại Building 82, Số 82 Lê Thị Ngọc Gấm, TP HCM

Vị trí thi công:
Hạng mục:
Khối lượng: 
Đối tác: 
Thi công:
Vật tư sử dụng: Anygard SV-BU
Thời gian hoàn thành: 

Danh mục: Tòa nhà, Văn phòng

Share:
.
.
.
.