Khối đế tòa nhà Blue Square, Tân Bình, TP HCM

 • Khối đế tòa nhà Blue Square, Tân Bình, TP HCM
 • Khối đế tòa nhà Blue Square, Tân Bình, TP HCM
 • Khối đế tòa nhà Blue Square, Tân Bình, TP HCM
 • Khối đế tòa nhà Blue Square, Tân Bình, TP HCM
 • Khối đế tòa nhà Blue Square, Tân Bình, TP HCM
 • Khối đế tòa nhà Blue Square, Tân Bình, TP HCM
 • Khối đế tòa nhà Blue Square, Tân Bình, TP HCM
 • Khối đế tòa nhà Blue Square, Tân Bình, TP HCM
 • Khối đế tòa nhà Blue Square, Tân Bình, TP HCM
 • Khối đế tòa nhà Blue Square, Tân Bình, TP HCM
 • Khối đế tòa nhà Blue Square, Tân Bình, TP HCM
 • Khối đế tòa nhà Blue Square, Tân Bình, TP HCM
 • Khối đế tòa nhà Blue Square, Tân Bình, TP HCM
 • Khối đế tòa nhà Blue Square, Tân Bình, TP HCM

Thi công phim cách nhiệt toàn bộ khối đế tòa nhà Blue Square, Q. Tân Bình, TP HCM


Vị trí thi công:

Hạng mục:
Khối lượng: 
Đối tác: 
Thi công:
Vật tư sử dụng: Anygard GR-SV 15
Thời gian hoàn thành: 

Danh mục: Tòa nhà, Văn phòng

Share:
.
.
.
.