Dán phim cách nhiệt mái kính đại sứ quán Australia

 • Dán phim cách nhiệt mái kính đại sứ quán Australia
 • Dán phim cách nhiệt mái kính đại sứ quán Australia
 • Dán phim cách nhiệt mái kính đại sứ quán Australia
 • Dán phim cách nhiệt mái kính đại sứ quán Australia
 • Dán phim cách nhiệt mái kính đại sứ quán Australia
 • Dán phim cách nhiệt mái kính đại sứ quán Australia
 • Dán phim cách nhiệt mái kính đại sứ quán Australia
 • Dán phim cách nhiệt mái kính đại sứ quán Australia
 • Dán phim cách nhiệt mái kính đại sứ quán Australia
 • Dán phim cách nhiệt mái kính đại sứ quán Australia
 • Dán phim cách nhiệt mái kính đại sứ quán Australia
 • Dán phim cách nhiệt mái kính đại sứ quán Australia
 • Dán phim cách nhiệt mái kính đại sứ quán Australia
 • Dán phim cách nhiệt mái kính đại sứ quán Australia
 • Dán phim cách nhiệt mái kính đại sứ quán Australia
 • Dán phim cách nhiệt mái kính đại sứ quán Australia

Dán mái kính và văn phòng làm việc Đại sứ quán Australia.

Vị trí thi công: Phố Đào Tấn, HN
Hạng mục: Phim cách nhiệt mái kính, Phim cách nhiệt văn phòng
Khối lượng: 220m2
Đối tác: Công ty Sắc màu
Thi công: Catthien Co., LTD
Vật tư sử dụng: CDR – BK 20
Thời gian hoàn thành: Tháng 06/2017

Cant find what you need?
See all services
.
.
.
.