Nhà xường Công ty May Kim Thành, Củ Chi

  • Nhà xường Công ty May Kim Thành, Củ Chi
  • Nhà xường Công ty May Kim Thành, Củ Chi

 

Vị trí thi công:
Hạng mục: 
Khối lượng: 
Đối tác: 
Thi công: Catthien Co., LTD
Vật tư sử dụng: 
Thời gian hoàn thành: 

Danh mục: Nhà máy

Share:
.
.
.
.