Santa Village Hội An

  • Santa Village Hội An
  • Santa Village Hội An
  • Santa Village Hội An
  • Santa Village Hội An
  • Santa Village Hội An
  • Santa Village Hội An
  • Santa Village Hội An
  • Santa Village Hội An
  • Santa Village Hội An
  • Santa Village Hội An

Thi công phim cách nhiệt khu Santa Vilage Hội An, Đà Nẵng

Vị trí thi công:
Hạng mục:
Khối lượng: 
Đối tác: 
Thi công:
Vật tư sử dụng: Anygard SV-BU
Thời gian hoàn thành: 

Danh mục: Khách sạn, Resoft

Share:
.
.
.
.