Giá phim cách nhiệt Anygard - Phim cách nhiệt nhà kính, Phim chống nắng cửa sổ - PHIMNHAKINH.COM.VN

Phim cách nhiệt nhà kính ANYGARD, Hàn Quốc

Phim cách nhiệt nhà kính ANYGARD, Hàn Quốc

PHIM CÁCH NHIỆT NHÀ KÍNH ANYGARD – HÀN QUỐC (CONCO,LTD) Xem chi tiết sản phẩm: Phim cách nhiệt AnyGard Là một sản phẩm cao cấp của CONCO,LTD, Hàn Quốc. Phim cách nhiệt Anygard có ấu tạo từ mạng nhựa cực mỏng, công nghệ tráng phủ lớp ion kim loại...