Phim dư dôi là gì - Phim cách nhiệt nhà kính, Phim chống nắng cửa sổ - PHIMNHAKINH.COM.VN

Thế nào là Phim dư dôi theo khổ kính.

Thế nào là Phim dư dôi theo khổ kính.

Câu hỏi: Tôi thấy mọi người hay bảo là Phim dư dôi. Vậy nó là gì? Tôi có 5 ô cửa tổng cộng là 12m2 kính, nhưng kỹ thuật báo tôi tận hơn 14m2 phim. Như vậy có bình thường không? Xin trả lời giúp tôi.