Công ty CP Dệt may Vinatex Quốc tế, KCN Hòa Khánh

  • Công ty CP Dệt may Vinatex Quốc tế, KCN Hòa Khánh
  • Công ty CP Dệt may Vinatex Quốc tế, KCN Hòa Khánh
  • Công ty CP Dệt may Vinatex Quốc tế, KCN Hòa Khánh
  • Công ty CP Dệt may Vinatex Quốc tế, KCN Hòa Khánh
  • Công ty CP Dệt may Vinatex Quốc tế, KCN Hòa Khánh
  • Công ty CP Dệt may Vinatex Quốc tế, KCN Hòa Khánh

Thi công phim cách nhiệt tại xưởng may Công ty CP Dệt may Vinatex Quốc tế, KCN Hòa Khánh, Đà Nẵng

Vị trí thi công:
Hạng mục:
Khối lượng: 
Đối tác: 
Thi công:
Vật tư sử dụng: Anygard SV-BU
Thời gian hoàn thành: 

Danh mục: Nhà máy

Share:
.
.
.
.