Building tại khu Đồng Văn Cống, Quận 2 TPHCM

 • Building tại khu Đồng Văn Cống, Quận 2 TPHCM
 • Building tại khu Đồng Văn Cống, Quận 2 TPHCM
 • Building tại khu Đồng Văn Cống, Quận 2 TPHCM
 • Building tại khu Đồng Văn Cống, Quận 2 TPHCM
 • Building tại khu Đồng Văn Cống, Quận 2 TPHCM
 • Building tại khu Đồng Văn Cống, Quận 2 TPHCM
 • Building tại khu Đồng Văn Cống, Quận 2 TPHCM
 • Building tại khu Đồng Văn Cống, Quận 2 TPHCM
 • Building tại khu Đồng Văn Cống, Quận 2 TPHCM
 • Building tại khu Đồng Văn Cống, Quận 2 TPHCM
 • Building tại khu Đồng Văn Cống, Quận 2 TPHCM
 • Building tại khu Đồng Văn Cống, Quận 2 TPHCM

Thi công phim cách nhiệt cho tòa nhà khu Đồng Văn Cống, Quận 2, TP HCM

Vị trí thi công:
Hạng mục:
Khối lượng: 
Đối tác: 
Thi công:
Vật tư sử dụng: Anygard SV-BU
Thời gian hoàn thành: 

Danh mục: Tòa nhà

Share:
.
.
.
.