Tòa nhà VP Công ty Nam Hưng, KCN Tân Đô, Long An

 • Tòa nhà VP Công ty Nam Hưng, KCN Tân Đô, Long An
 • Tòa nhà VP Công ty Nam Hưng, KCN Tân Đô, Long An
 • Tòa nhà VP Công ty Nam Hưng, KCN Tân Đô, Long An
 • Tòa nhà VP Công ty Nam Hưng, KCN Tân Đô, Long An
 • Tòa nhà VP Công ty Nam Hưng, KCN Tân Đô, Long An
 • Tòa nhà VP Công ty Nam Hưng, KCN Tân Đô, Long An
 • Tòa nhà VP Công ty Nam Hưng, KCN Tân Đô, Long An
 • Tòa nhà VP Công ty Nam Hưng, KCN Tân Đô, Long An
 • Tòa nhà VP Công ty Nam Hưng, KCN Tân Đô, Long An
 • Tòa nhà VP Công ty Nam Hưng, KCN Tân Đô, Long An
 • Tòa nhà VP Công ty Nam Hưng, KCN Tân Đô, Long An
 • Tòa nhà VP Công ty Nam Hưng, KCN Tân Đô, Long An
 • Tòa nhà VP Công ty Nam Hưng, KCN Tân Đô, Long An
 • Tòa nhà VP Công ty Nam Hưng, KCN Tân Đô, Long An
 • Tòa nhà VP Công ty Nam Hưng, KCN Tân Đô, Long An
 • Tòa nhà VP Công ty Nam Hưng, KCN Tân Đô, Long An
 • Tòa nhà VP Công ty Nam Hưng, KCN Tân Đô, Long An
 • Tòa nhà VP Công ty Nam Hưng, KCN Tân Đô, Long An

Thi công phim cách nhiệt cho nhiều tòa nhà, tòa văn phòng Công ty Nam Hưng tại Khu công nghiệp Tân Đô, Long An

Vị trí thi công:
Hạng mục: 
Khối lượng: 
Đối tác: 
Thi công: Catthien Co., LTD
Vật tư sử dụng: 
Thời gian hoàn thành: 

Danh mục: Tòa nhà, Văn phòng

Share:
.
.
.
.