Khách sạn ChicLand Đà Nẵng

 • Khách sạn ChicLand Đà Nẵng
 • Khách sạn ChicLand Đà Nẵng
 • Khách sạn ChicLand Đà Nẵng
 • Khách sạn ChicLand Đà Nẵng
 • Khách sạn ChicLand Đà Nẵng
 • Khách sạn ChicLand Đà Nẵng
 • Khách sạn ChicLand Đà Nẵng
 • Khách sạn ChicLand Đà Nẵng
 • Khách sạn ChicLand Đà Nẵng
 • Khách sạn ChicLand Đà Nẵng
 • Khách sạn ChicLand Đà Nẵng
 • Khách sạn ChicLand Đà Nẵng

Thi công phim cách nhiệt cho khách sạn ChicLand đường Võ Nguyên Giáp, TP Đà Nẵng. Chống nắng nóng cho khách sạn ChickLand ĐN

Vị trí thi công: Đường Võ Nguyên Giáp, TP Đà Nẵng
Hạng mục: Dán phim cách nhiệt vách kính dựng, Phim cách nhiệt cho khách sạn
Khối lượng: 150m2
Đối tác: Công ty Sắc màu
Thi công: Catthien Co., LTD
Vật tư sử dụng: Anygard SV-BU
Thời gian hoàn thành: Tháng 06/2018

Danh mục: Khách sạn, Resoft, Tòa nhà, Văn phòng

Share:
.
.
.
.