Tòa nhà Phi Long – Đà Nẵng

 • Tòa nhà Phi Long – Đà Nẵng
 • Tòa nhà Phi Long – Đà Nẵng
 • Tòa nhà Phi Long – Đà Nẵng
 • Tòa nhà Phi Long – Đà Nẵng
 • Tòa nhà Phi Long – Đà Nẵng
 • Tòa nhà Phi Long – Đà Nẵng
 • Tòa nhà Phi Long – Đà Nẵng
 • Tòa nhà Phi Long – Đà Nẵng
 • Tòa nhà Phi Long – Đà Nẵng
 • Tòa nhà Phi Long – Đà Nẵng
 • Tòa nhà Phi Long – Đà Nẵng
 • Tòa nhà Phi Long – Đà Nẵng
 • Tòa nhà Phi Long – Đà Nẵng
 • Tòa nhà Phi Long – Đà Nẵng
 • Tòa nhà Phi Long – Đà Nẵng
 • Tòa nhà Phi Long – Đà Nẵng
 • Tòa nhà Phi Long – Đà Nẵng
 • Tòa nhà Phi Long – Đà Nẵng
 • Tòa nhà Phi Long – Đà Nẵng
 • Tòa nhà Phi Long – Đà Nẵng
 • Tòa nhà Phi Long – Đà Nẵng
 • Tòa nhà Phi Long – Đà Nẵng
 • Tòa nhà Phi Long – Đà Nẵng
 • Tòa nhà Phi Long – Đà Nẵng

Thi công phim cách nhiệt nhiều tầng cho tòa nhà Phi Long, đường Nguyễn Văn Linh, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng

Vị trí thi công:
Hạng mục: 
Khối lượng: 
Đối tác: 
Thi công: Catthien Co., LTD
Vật tư sử dụng: Anygard GR SV 15
Thời gian hoàn thành: 

Danh mục: Tòa nhà, Văn phòng

Share:
.
.
.
.