Phim cách nhiệt cho nhà kính

Chính sách thu thập và Bảo mật thông tin

1. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

– Chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của qúy khách cho quá trình mua hàng và cho những thông báo sau này liên quan đến đơn hàng.

– Chúng tôi sẽ dùng thông tin quý khách đã cung cấp để xử lý đơn đặt hàng, cung cấp các dịch vụ và thông tin yêu cầu thông qua website và theo yêu cầu của bạn.

– Chúng tôi có thể chuyển tên và địa chỉ cho bên thứ ba để họ giao hàng cho bạn (ví dụ cho bên chuyển phát nhanh hoặc nhà cung cấp).

– Chúng tôi có thể dùng thông tin cá nhân của bạn để nghiên cứu thị trường. Mọi thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để thống kê. Quý khách có thể từ chối không tham gia bất cứ lúc nào.

2. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG THU THẬP THÔNG TIN

  • Phạm vi thu thập thông tin:

Khi bạn liên hệ để đăng ký nhận thông tin hoặc đặt hàng. Chúng tôi sẽ thu thập bao gồm:

Họ và tên
Địa chỉ
Điện thoại
Email

Ngoài thông tin cá nhân là các thông tin về dịch vụ.

Tên sản phẩm
Số lượng
Thời gian giao nhận sản phẩm.

  • Đối tượng thu thập thông tin: Chúng tôi chỉ thu thập thông tin của khách hàng đặt hàng qua website thông qua form đặt hàng hoặc form liên hệ. Ngoài ra, chúng tôi thu thập email từ form đăng ký nhận thông tin

Ngoài các trường hợp trên, website chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân khác.

3. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Chúng tôi không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang Web cho một bên thứ ba nào khác. Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ Công ty. Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

  • Để liên hệ thông tin gửi hàng hóa
  • Hỗ trợ khách hàng
  • Liên hệ báo giá, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ mới. Các chương trình giảm giá, khuyến mãi và các chính sách khác
  • Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ mà bạn yêu cầu thông qua website của chúng tôi
  • Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại
  • Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.

4. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Đối với thông tin cá nhân, Chúng tôi chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu. Yêu cầu của bạn được gửi về email: maichi1804@gmail.com hoặc liên hệ điện thoại 0917010123

5. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Công ty TNHH QCM Cát Thiên

Địa Chỉ: Đội 1, thôn Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp, huyện Thanh trì, TP Hà Nội

Điện thoại:   (0243).2042.555

Website: https://phimnhakinh.com.vn

Email: maichi1804@gmail.com

6. TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi không thu thập thông tin khách hàng dưới dạng cung cấp form thông tin đăng nhập mà sử dụng qua form đặt hàng, khách hàng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính đúng đắn của thông tin được cung cấp.

Mọi yêu cầu về chỉnh sửa sau khi đơn hàng đã được gửi đi, xin vui lòng gửi email về địa chỉ: maichi1804@gmail.com hoặc gọi số hotline 0917010123 để được hỗ trợ

7. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

Thông tin của chúng tôi thu thập được chính là danh sách khách hàng của chúng tôi và được bảo vệ bằng phần mềm nghiêm ngặt cùng các quy định chung tương đương với việc bảo vệ danh sách khách hàng hay bảo vệ tài sản của Doanh nghiệp

Chúng tôi cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào khác. Ngoài trường hợp cung cấp cho các đơn vị chức năng có thẩm quyền để xử lý công việc khiếu nại hay tranh chấp liên quan

.
.
.
.