Phim cách nhiệt cho nhà kính

Tiếp nhận và xử lý khiếu nại

1. TIẾP NHẬN KHIẾU NẠI
Chúng tôi tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng về sản phẩm và quá trình cung cấp dịch vụ của Công ty qua các kênh tiếp nhận sau:

  • Trực tiếp tại trụ sở Công ty : Đội 1, thôn Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, TP Hà nội
  • Tại địa chỉ Email: maichi1804@gmail.com
  • Qua số điện thoại: 0243.2042.555 – 0917010123

2. THỜI GIAN VÀ TÔN CHỈ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Chúng tôi giải quyết khiếu nại chậm nhất là 3 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu hay khiếu nại về dịch vụ.

Các khiếu nại từ khách hàng được giải quyết theo tinh thần cầu thị và xuyên suốt là nhằm mục tiêu cao nhất là nhằm giảm bớt thiệt hại cho khách hàng và cải thiện dịch vụ của chúng tôi.

.
.
.
.