PenHouse tại Pakerxim Phú Thượng

  • PenHouse tại Pakerxim Phú Thượng
  • PenHouse tại Pakerxim Phú Thượng
  • PenHouse tại Pakerxim Phú Thượng
  • PenHouse tại Pakerxim Phú Thượng
  • PenHouse tại Pakerxim Phú Thượng
  • PenHouse tại Pakerxim Phú Thượng

Thi công 4 căn PenHouse tại Parkexim Phú Thượng Tây hồ.

Vị trí thi công: Khu vườn đào, Phú thượng
Hạng mục: Vách kính dựng, phim cách nhiệt chống nắng nhà chung cư
Khối lượng: 220m2
Đối tác: Công ty Sắc màu
Thi công: Catthien Co., LTD
Vật tư sử dụng: CDR – BK 20
Thời gian hoàn thành: Tháng 06/2017

.
.
.
.