Trung tâm Anh ngữ Quốc tế BAY English Tân Phú

 • Trung tâm Anh ngữ Quốc tế BAY English Tân Phú
 • Trung tâm Anh ngữ Quốc tế BAY English Tân Phú
 • Trung tâm Anh ngữ Quốc tế BAY English Tân Phú
 • Trung tâm Anh ngữ Quốc tế BAY English Tân Phú
 • Trung tâm Anh ngữ Quốc tế BAY English Tân Phú
 • Trung tâm Anh ngữ Quốc tế BAY English Tân Phú
 • Trung tâm Anh ngữ Quốc tế BAY English Tân Phú
 • Trung tâm Anh ngữ Quốc tế BAY English Tân Phú
 • Trung tâm Anh ngữ Quốc tế BAY English Tân Phú
 • Trung tâm Anh ngữ Quốc tế BAY English Tân Phú
 • Trung tâm Anh ngữ Quốc tế BAY English Tân Phú
 • Trung tâm Anh ngữ Quốc tế BAY English Tân Phú
 • Trung tâm Anh ngữ Quốc tế BAY English Tân Phú
 • Trung tâm Anh ngữ Quốc tế BAY English Tân Phú
 • Trung tâm Anh ngữ Quốc tế BAY English Tân Phú
 • Trung tâm Anh ngữ Quốc tế BAY English Tân Phú

Thi công phim cách nhiệt cho Trung tâm Anh ngữ Quốc tế BAY English

Vị trí thi công: 
Hạng mục: 
Khối lượng: 
Đối tác: 
Thi công: Catthien Co., LTD
Vật tư sử dụng: 
Thời gian hoàn thành: Tháng 06/2017

Danh mục: Tòa nhà, Văn phòng

Share:
.
.
.
.