Tòa nhà vàng bạc đá quý Tiến Ngọc, Bắc Ninh

 • Tòa nhà vàng bạc đá quý Tiến Ngọc, Bắc Ninh
 • Tòa nhà vàng bạc đá quý Tiến Ngọc, Bắc Ninh
 • Tòa nhà vàng bạc đá quý Tiến Ngọc, Bắc Ninh
 • Tòa nhà vàng bạc đá quý Tiến Ngọc, Bắc Ninh
 • Tòa nhà vàng bạc đá quý Tiến Ngọc, Bắc Ninh
 • Tòa nhà vàng bạc đá quý Tiến Ngọc, Bắc Ninh
 • Tòa nhà vàng bạc đá quý Tiến Ngọc, Bắc Ninh
 • Tòa nhà vàng bạc đá quý Tiến Ngọc, Bắc Ninh
 • Tòa nhà vàng bạc đá quý Tiến Ngọc, Bắc Ninh
 • Tòa nhà vàng bạc đá quý Tiến Ngọc, Bắc Ninh
 • Tòa nhà vàng bạc đá quý Tiến Ngọc, Bắc Ninh
 • Tòa nhà vàng bạc đá quý Tiến Ngọc, Bắc Ninh

Thi công phim cách nhiệt tòa nhà vàng bạc đá quý Tiến Ngọc, Bắc Ninh tháng 3/2019

Vị trí thi công:
Hạng mục:
Khối lượng: 
Đối tác: 
Thi công:
Vật tư sử dụng: TOTALGARD FUV 66IZ – BL
Thời gian hoàn thành: 

Danh mục: Khách sạn, Resoft, Tòa nhà

Share:
.
.
.
.