PenHouse tại Pakerxim Phú thượng

DÁN PHIM CÁCH NHIỆT NHÀ KÍNH PENHOUSE – PAKERXIM PHÚ THƯỢNG

Loại hình: Nhà kính Pen House
Tổng diện tích: 240m2
Loại phim sử dụng: AnyGard SV-GR
Giá phim cách nhiệt: 220.000 Đ/m2
Độ cao tối đa: 6m

 

IMG_1416 (Small)

Trước khi thi công, đám rèm này là rèm gỗ, tự động theo chủ nhà bảo là hơn 100 triệu. Không ăn thua

Sau khi tư vấn chủ nhà quyết định chọn Dán phim cách nhiệt, làm trong 4 ngày

IMG_1568 (Small)

View Cầu Nhật tân rất đẹp

IMG_1568

IMG_1570

IMG_1571 (Small)IMG_1571Silver15

IMG_1415 (Small)

Buổi tối