Văn phòng LinFox Logistics, KCN Vship Bắc Ninh

 • Văn phòng LinFox Logistics, KCN Vship Bắc Ninh
 • Văn phòng LinFox Logistics, KCN Vship Bắc Ninh
 • Văn phòng LinFox Logistics, KCN Vship Bắc Ninh
 • Văn phòng LinFox Logistics, KCN Vship Bắc Ninh
 • Văn phòng LinFox Logistics, KCN Vship Bắc Ninh
 • Văn phòng LinFox Logistics, KCN Vship Bắc Ninh
 • Văn phòng LinFox Logistics, KCN Vship Bắc Ninh
 • Văn phòng LinFox Logistics, KCN Vship Bắc Ninh
 • Văn phòng LinFox Logistics, KCN Vship Bắc Ninh
 • Văn phòng LinFox Logistics, KCN Vship Bắc Ninh
 • Văn phòng LinFox Logistics, KCN Vship Bắc Ninh
 • Văn phòng LinFox Logistics, KCN Vship Bắc Ninh
 • Văn phòng LinFox Logistics, KCN Vship Bắc Ninh
 • Văn phòng LinFox Logistics, KCN Vship Bắc Ninh
 • Văn phòng LinFox Logistics, KCN Vship Bắc Ninh
 • Văn phòng LinFox Logistics, KCN Vship Bắc Ninh
 • Văn phòng LinFox Logistics, KCN Vship Bắc Ninh
 • Văn phòng LinFox Logistics, KCN Vship Bắc Ninh
 • Văn phòng LinFox Logistics, KCN Vship Bắc Ninh
 • Văn phòng LinFox Logistics, KCN Vship Bắc Ninh

Thi công phim cách nhiệt cho văn phòng và hệ thống kho vận của LinFox Logistics, Khu CN Vship Bắc ninh

Vị trí thi công:
Hạng mục:
Khối lượng: 
Đối tác: 
Thi công:
Vật tư sử dụng: Anygard CDR – BK 35
Thời gian hoàn thành: 

Danh mục: Công Trình Tiêu Biểu, Nhà máy, Tòa nhà, Văn phòng

Share:
.
.
.
.