Công ty Behn Meyer Germany – KCN Vship Bắc Ninh

 • Công ty Behn Meyer Germany – KCN Vship Bắc Ninh
 • Công ty Behn Meyer Germany – KCN Vship Bắc Ninh
 • Công ty Behn Meyer Germany – KCN Vship Bắc Ninh
 • Công ty Behn Meyer Germany – KCN Vship Bắc Ninh
 • Công ty Behn Meyer Germany – KCN Vship Bắc Ninh
 • Công ty Behn Meyer Germany – KCN Vship Bắc Ninh
 • Công ty Behn Meyer Germany – KCN Vship Bắc Ninh
 • Công ty Behn Meyer Germany – KCN Vship Bắc Ninh
 • Công ty Behn Meyer Germany – KCN Vship Bắc Ninh
 • Công ty Behn Meyer Germany – KCN Vship Bắc Ninh
 • Công ty Behn Meyer Germany – KCN Vship Bắc Ninh
 • Công ty Behn Meyer Germany – KCN Vship Bắc Ninh
 • Công ty Behn Meyer Germany – KCN Vship Bắc Ninh
 • Công ty Behn Meyer Germany – KCN Vship Bắc Ninh

Dán phim cách nhiệt tại Công ty Behn Meyer Đức CN Việt nam tại KCN Vship Bắc Ninh

Vị trí thi công: Vship Bắc ninh
Hạng mục: Vách kính dựng, phim cách nhiệt tòa nhà văn phòng
Khối lượng: 520m2
Đối tác: Công ty Behn Meyer Việt nam
Thi công: Catthien Co., LTD
Vật tư sử dụng: CDR – BK 20
Thời gian hoàn thành: Tháng 02/2018

.
.
.
.