Khách sạn Everland Đà Nẵng

  • Khách sạn Everland Đà Nẵng
  • Khách sạn Everland Đà Nẵng

Thi công phim cách nhiệt cho khách sạn EverLand, đường Morison Đà Nẵng tháng 06/2019

Vị trí thi công:
Hạng mục:
Khối lượng: 
Đối tác: 
Thi công:
Vật tư sử dụng: Anygard SV-BU
Thời gian hoàn thành: 

Danh mục: Công Trình Tiêu Biểu, Khách sạn, Resoft

Share:
.
.
.
.