Khách sạn Grace Hotel Thái Nguyên

   Thi công phim cách nhiệt khách sạn Grace Hotel, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên tháng 05/2018

   Vị trí thi công:
   Hạng mục:
   Khối lượng: 
   Đối tác: 
   Thi công:
   Vật tư sử dụng: Anygard SV-BU
   Thời gian hoàn thành: 

   Danh mục: Công Trình Tiêu Biểu, Khách sạn, Resoft

   Share:
   .
   .
   .
   .