Nhà máy bia Heineken Quảng Nam

 • Nhà máy bia Heineken Quảng Nam
 • Nhà máy bia Heineken Quảng Nam
 • Nhà máy bia Heineken Quảng Nam
 • Nhà máy bia Heineken Quảng Nam
 • Nhà máy bia Heineken Quảng Nam
 • Nhà máy bia Heineken Quảng Nam
 • Nhà máy bia Heineken Quảng Nam
 • Nhà máy bia Heineken Quảng Nam
 • Nhà máy bia Heineken Quảng Nam
 • Nhà máy bia Heineken Quảng Nam
 • Nhà máy bia Heineken Quảng Nam
 • Nhà máy bia Heineken Quảng Nam
 • Nhà máy bia Heineken Quảng Nam
 • Nhà máy bia Heineken Quảng Nam

Thi công giai đoạn 1, phim cách nhiệt cho nhà máy bia Heineken Quảng Nam, KCN Hòa Khánh tháng 06/2019

Vị trí thi công:
Hạng mục:
Khối lượng: 
Đối tác: 
Thi công:
Vật tư sử dụng: TotalGard 66IZ-BL
Thời gian hoàn thành: 

Danh mục: Công Trình Tiêu Biểu, Nhà máy

Share:
.
.
.
.