Tòa nhà Euro Window Tôn Thất Tùng

 • Tòa nhà Euro Window Tôn Thất Tùng
 • Tòa nhà Euro Window Tôn Thất Tùng
 • Tòa nhà Euro Window Tôn Thất Tùng
 • Tòa nhà Euro Window Tôn Thất Tùng
 • Tòa nhà Euro Window Tôn Thất Tùng
 • Tòa nhà Euro Window Tôn Thất Tùng
 • Tòa nhà Euro Window Tôn Thất Tùng
 • Tòa nhà Euro Window Tôn Thất Tùng
 • Tòa nhà Euro Window Tôn Thất Tùng
 • Tòa nhà Euro Window Tôn Thất Tùng
 • Tòa nhà Euro Window Tôn Thất Tùng
 • Tòa nhà Euro Window Tôn Thất Tùng
 • Tòa nhà Euro Window Tôn Thất Tùng
 • Tòa nhà Euro Window Tôn Thất Tùng

Thi công dán phim cách nhiệt mái kính tòa nhà Euro Window, Số 2 Tôn Thất Tùng, Hà Nội

Vị trí thi công:
Hạng mục:
Khối lượng: 
Đối tác: 
Thi công:
Vật tư sử dụng: Anygard CDR-BK20
Thời gian hoàn thành: 

Danh mục: Công Trình Tiêu Biểu, Mái kính, lan can

Share:
.
.
.
.