Tòa nhà Vinhome Bason, TP HCM

 • Tòa nhà Vinhome Bason, TP HCM
 • Tòa nhà Vinhome Bason, TP HCM
 • Tòa nhà Vinhome Bason, TP HCM
 • Tòa nhà Vinhome Bason, TP HCM
 • Tòa nhà Vinhome Bason, TP HCM
 • Tòa nhà Vinhome Bason, TP HCM
 • Tòa nhà Vinhome Bason, TP HCM
 • Tòa nhà Vinhome Bason, TP HCM
 • Tòa nhà Vinhome Bason, TP HCM
 • Tòa nhà Vinhome Bason, TP HCM
 • Tòa nhà Vinhome Bason, TP HCM
 • Tòa nhà Vinhome Bason, TP HCM
 • Tòa nhà Vinhome Bason, TP HCM
 • Tòa nhà Vinhome Bason, TP HCM
 • Tòa nhà Vinhome Bason, TP HCM
 • Tòa nhà Vinhome Bason, TP HCM
 • Tòa nhà Vinhome Bason, TP HCM
 • Tòa nhà Vinhome Bason, TP HCM
 • Tòa nhà Vinhome Bason, TP HCM
 • Tòa nhà Vinhome Bason, TP HCM
 • Tòa nhà Vinhome Bason, TP HCM
 • Tòa nhà Vinhome Bason, TP HCM

Thi công phim cách nhiệt mặt Tây cho tòa nhà Vinhome Bason tháng 07/2018

Vị trí thi công:
Hạng mục:
Khối lượng: 
Đối tác: 
Thi công:
Vật tư sử dụng: TotalGard 66iz, Anygard SV-BU
Thời gian hoàn thành: 

Danh mục: Công Trình Tiêu Biểu, Tòa nhà

Share:
.
.
.
.