Dán phim cách nhiệt có thật sự hiệu quả?

Phim cách nhiệt cũng đã ứng dụng rộng rãi để dán kính cửa sổ chống nắng nóng cho nhà ở và mang lại những lợi ích được công nhận rộng rãi. Vậy phim cách nhiệt có thật sự hiệu quả như quảng cáo?

Xem chi tiết