Phim cách nhiệt cho nhà kính

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

CÔNG TY TNHH QCM CÁT THIÊN

Công ty TNHH QCM Việt nam được thành lập và hoạt động dựa trên nền tảng Pháp luật nước Cộng hòa XH – CN Việt Nam

TẦM NHÌN – SỨ MỆNH

 • Cải tiến liên tục để hoàn thành mục tiêu trở thành đơn vị hàng đầu tại Việt nam về cung cấp sản phẩm và dịch vụ thi công phim cách nhiệt cho công trình kiến trúc, ô tô.
 • Trở thành đối tác lớn, tin cậy của các nhà cung cấp, nhà phân phối, các đại lý và khách hàng
 • Xây dựng thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ uy tín để nhận được sự tín nhiệm lớn của toàn thể Khách hàng và Đối tác
 • Tạo ra nhiều giá trị cho xã hội, nhiều cơ hội việc làm. Môi trường lao động thân thiện, tiến bộ
 • Tạo ra cơ hội thành công, thăng tiến và niềm tự hào cho đội ngũ trong thời gian công

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Sự tôn trọng:

 • Tôn trọng nền tảng Pháp luật Việt nam
 • Tôn trọng trải nghiệm và mang đến lợi ích tốt nhất cho khách hàng và đối tác kinh doanh
 • Mang đến lợi ích tốt nhất cho Người lao động
 • Giữ vững uy tín sản phẩm, ngành nghề và tôn nghiêm nghề nghiệp

Sự tin cậy

 • Xây dựng môi trường làm việc tin cậy, trung thực, uy tín
 • Đạt được sự tin cậy tuyệt đối trong mối quan hệ giao dịch Khách hàng, Đối tác kinh doanh
 • Giữ vững uy tín sản phẩm, ngành nghề và tôn nghiêm nghề nghiệp

Trách nhiệm với cộng đồng

 • Cung cấp sản phẩm hướng đến thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng
 • Cung cấp nhiều cơ hội việc làm, môi trường làm việc và phúc lợi cho người lao động
 • Bảo đảm an toàn cho con người, tài sản và thời gian cho các bên liên quan trong quá trình kinh doanh
 • Đảm bảo hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm với Nhà Nước
.
.
.
.