Bệnh viện Quân y 87, TP Nha Trang

 • Bệnh viện Quân y 87, TP Nha Trang
 • Bệnh viện Quân y 87, TP Nha Trang
 • Bệnh viện Quân y 87, TP Nha Trang
 • Bệnh viện Quân y 87, TP Nha Trang
 • Bệnh viện Quân y 87, TP Nha Trang
 • Bệnh viện Quân y 87, TP Nha Trang
 • Bệnh viện Quân y 87, TP Nha Trang
 • Bệnh viện Quân y 87, TP Nha Trang
 • Bệnh viện Quân y 87, TP Nha Trang
 • Bệnh viện Quân y 87, TP Nha Trang
 • Bệnh viện Quân y 87, TP Nha Trang
 • Bệnh viện Quân y 87, TP Nha Trang
 • Bệnh viện Quân y 87, TP Nha Trang
 • Bệnh viện Quân y 87, TP Nha Trang
 • Bệnh viện Quân y 87, TP Nha Trang
 • Bệnh viện Quân y 87, TP Nha Trang

Thi công phim cách nhiệt cho bệnh viện Quân y 87, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Vị trí thi công:
Hạng mục: 
Khối lượng: 
Đối tác: 
Thi công: Catthien Co., LTD
Vật tư sử dụng: 
Thời gian hoàn thành: 

Danh mục: Tòa nhà, Văn phòng

Share:
.
.
.
.