Dán phim cách nhiệt Soya Garden Vũ Phạm Hàm

  • Dán phim cách nhiệt Soya Garden Vũ Phạm Hàm
  • Dán phim cách nhiệt Soya Garden Vũ Phạm Hàm

Vị trí thi công: Vũ Phạm Hàm, HN
Hạng mục: Phim cách nhiệt cho nhà hàng, Tiệm Cafe
Khối lượng: 220m2
Đối tác: Soya Garden
Thi công: Catthien Co., LTD
Vật tư sử dụng: CDR – BK 20
Thời gian hoàn thành: Tháng 06/2017

.
.
.
.